ائتلاف روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه تا چه اندازه پایدار است؟

تحلیلگران می گویند اگرچه سه کشور روسیه، ایران و ترکیه اهداف مشابهی را در سوریه دنبال می کنند، اما از آن جایی که ایران و روسیه هر دو حامی رژیم سوریه هستند، معلوم نیست ائتلاف موقت این سه کشور وقتی موضوع مقابله با شبه نظامیان در ادلب پیش بیاید، بتوانند با هم همکاری کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/turkey-russia-iran-summit/4332137.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *