اکتشاف بیش از هشتاد میلیارد بشکه مخازن جدید نفت شیل در بحرین

امیرنشین بحرین روز چهارشنبه از اکتشاف بیش از هشتاد میلیارد بشکه مخازن جدید نفت شیل خبر داد. وزیر نفت بحرین در یک کنفرانس خبری گفت ارزیابی میزان استخراج از مخازن جدید در آب های خلیج بحرین آغاز شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/bahrain-oil/4332429.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *