سیاست جدید چین در مورد تعرفه های گمرگی

شاخص سهام وال استريت، بازار بورس و سهام آمريکا امروز در سايۀ نگرانی از احتمال بروز يک جنگ تجاری ميان چين و آمريکا بار ديگر با سقوط مواجه بود. شاخص سهام صنعتی داوجونز در نخستين ساعات آغاز به کار وال استريت امروز در قياس با روز گذشته دو درصد کاهش يافت، اس اند پی شاهد يک کاهش ۵۰۰ واحدی بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-tariff/4332438.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *