چهارم آوریل، روز جهانی آگاهی در مورد مین

چهارم آوریل روز جهانی آگاهی در مورد مین است. این مناسبت فرصتی را برای جهان فراهم می کند تا پیشرفت و چالش های باقی مانده در پاکسازی مین های زمینی و مهمات منفجر نشده را که هنوز در بیش از ۶۰ کشور و مناطق دیگر غیر نظامیان را به مخاطره می اندازد مورد بازبینی قرار دهد و بر اهمیت آن تمرکز کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mine-awareness-day/4332447.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *