آمار قتل در لندن برای نخستین بار در تاریخ معاصر از نیویورک پیشی گرفت

برای نخستین بار در تاریخ معاصر لندن از نظر میزان مرگ و میر ناشی از خشونت از نیویورک پیشی گرفته است. مقام های پلیس پایتخت بریتانیا می گویند بر ابزار کشتار و خشونت ها که تا چندی پیش بیشتر چاقو بود، سلاح گرم هم اضافه شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/london-murders/4333821.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *