بررسی مطبوعات: تاثیر فرجام برجام بر روابط ایران و آمریکا

در بخش مروری بر مطبوعات، فرجام برجام و تاثیر آن بر روابط آمریکا و اروپا بررسی می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4334164.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *