بررسی میراث مارتین لوتر کینگ در برنامه «پلاگد این»

پنجاه سال پیش، در چنین هفته ای نماد جنبش حقوق مدنی و برنده صلح نوبل، دکتر مارتین لوترکینگ جونیور، در ممفیس تنسی ترور شد. این هفته برنامه پلاگد این،با گرتا ون ساسترن با حضور دو میهمان به یادآوری میراث دکتر کینگ و تأثیر آن بر جامعه امروز پرداختند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/plugged-in-mlk-50-years-later/4333849.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *