دیوان عالی برزیل حکم زندان داسیلوا را تایید کرد

دیوان عالی برزیل روز پنجشنبه درخواست لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهوری سابق این کشور را نپذیرفت و حکم به زندانی شدن وی داد. آقای داسیلوا که از حکم محکومیت خود به دلیل فساد تقاضای فرجام کرده می خواست تا رسیدگی مجدد به پرونده اش در خانه بماند و به زندان نرود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/brazil-corruption/4333827.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *