متخصصان اطفال: صندلی کودکان در خودرو متناسب با وزن او باشد

آکادمی متخصصان اطفال در آمریکا می گوید برای حفظ جان کودک در خودروی در حال حرکت، باید از صندلی مخصوص کودکان که متناسب با سن و وزن اوست در ماشین استفاده شود. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4333842.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *