آمریکا ۳۸ فرد و شرکت دیگر روسی را تحریم کرد

اداره کنترل دارایهای خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه ۳۸ شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه را به فهرست تحریم شدگان افزود که ۷ نفرشان از ثروتمندان و صاحبان قدرت در این کشور هستند.
گزارش گیتا آرین
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/guita-arian/4335862.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *