تلاش رستوران سوری در پاریس برای کمک به هماهنگی پناهجویان با کشور میزبان

یک پناهنده سوری رستورانی در پاریس باز کرده که هدفش نه تنها نشان دادن پیشینه فرهنگی و استعداد آشپزی جامعه پناهندگان به اروپاییان است، بلکه او قصد دارد با اینکار به پناهندگان کمک کند تا با کشورهای میزبانشان هماهنگ تر و یکپارچه تر شوند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-refugee-reastaurant/4335608.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *