تلاش لبنان برای جذب ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

فرانسه میزبان بیش از چهل کشور جهان و سازمان های بین المللی در کنفرانسی بود که با هدف جذب سرمایه گذاری برای کمک به اقتصاد لبنان در پاریس برگزار شده است. وزیر خارجه فرانسه در این کنفرانس گفت، لبنان به سرمایه گذاری برای اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lebanon-economy-diplomacy-frances/4335865.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *