ساخت دوربینی در آمریکا با الهام از پروانه ها برای کشف سلول های سرطانی

متخصصان تجهیزات پزشکی در دانشگاه ایالتی ایلینوی، با الهام گرفتن از عملکرد پیچیده بینایی و شبکه چشم پروانه های مناطق گرمسیری، دوربینی ساخته اند که قادر به تمایز و تفکیک سلول های سرطانی از سالم است.گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4335610.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *