پریجنت: آمریکا اقدامات تحریک آمیز ایران در صورت خروج واشنگتن از برجام را تحت نظر خواهد داشت

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/prigent-hudson/4335672.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *