تاکسی رایگان برای بیماران سرطانی در فلورانس

یک راننده تاکسی غیر عادی در شهر فلورانس در ایتالیا بیماران سرطانی را رایگان به مقصد می رساند و اگر فرصت داشته باشند برای گردش در شهر می چرخاند. کاترینا بلاندی، تاکسی اش را شوهرش به ارث برد که هفده سال قبل از بیماری سرطان ریه درگذشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/italy-cancer-taxi/4337023.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *