تعهد مالی کشورها برای سرمایه گذاری در لبنان از مرز ۱۱ میلیارد دلار گذشت

رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس کمک های مالی و سرمایه گذاری در لبنان موسوم به سدر که در پاریس برگزار ش، اعلام کرد، تعهد مالی کشورها و سازمان های بین المللی در این کنفرانس از مرز یازده میلیارد دلار گذشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lebanon-france-macron-hariri/4336813.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *