جایزه پارکر پالمر برای پزشک ایرانی تبار، دکتر جمشید شیرانی

در آمریکا دکتر جمشید شیرانی، پزشک ایرانی تبار متخصص قلب، به دریافت جایزه پر افتخار موسوم به پارکر جی پالمر نائل شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jamshid-shirani/4336994.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *