رهبر جنبش استقلال طلبانه کاتولونيا به قيد وثيقه از زندان آزاد شد

کارلوس پوجدمون، رهبر جنبش استقلال طلبانه کاتولونيا و رئيس برکنار شدۀ اين منطقه در شمال اسپانيا روز گذشته، ۱۷ فروردين به حکم دادگاه آلمان به قيد وثيقه از زندان آزاد شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/spain-politics-catalonia-germany/4337013.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *