غذا به مثابه دارو، گقت و گوی اختصاصی با پرفسور داریوش مظفریان

تأمین خدمات بهداشتی- درمانی با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت، فصل مشترک گفتمان متخصصان بهداشتی، و سیاستمداران در همه جای دنیا است. گفت وگوی دکتر شیده رضایی با پرفسور داریوش مظفریان، پزشک و از صاحب نظران جهانی برنامه ریزی امنیت غذایی.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/food-as-a-medicine/4336823.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *