پرزیدنت ترامپ: روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از اسد” حیوان” مسئول هستند

پرزیدنت ترامپ در واکنش به حمله شیمیایی به دوما، شهر تحت کنترل مخالفان رژیم اسد در سوریه،به عاملان این حمله مرگبار اخطار داد که بهای گزافی پرداخت خواهند کرد. پرزیدنت ترامپ در این اخطار، روسیه و جمهوری اسلامی ایران را برای حمایت از اسد، که از او به عنوان حیوان نام برد، مسئول شناخت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria-trump/4337787.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *