گزارش علی جوانمردی: افزایش حملات داعش علیه مواضع دولتی در عراق

در عراق حملات داعش عليه مواضع دولتی افزايش يافته است. گرچه دولت عراق چهار ماه پيش پايان داعش در آن كشور را اعلام كرد، ولی اعضای اين گروه هنوز به طور مخفيانه فعاليت دارند.
علی جوانمردی گزارش می‌دهد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-isis/4337789.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *