۱۰ فعال زن از بانوی نخست آمریکا جایزه ویژه زنان شجاع را دریافت کردند

وزارت خارجه آمریکا اخیرا از ۱۰ فعال زن با اعطای جایزه ویژه زنان شجاع جهان قدردانی کرد. آنها جوایزشان را در مراسمی در واشنگتن از ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا دریافت کردند. مایک سولیوان گزارشگر صدای آمریکا بر اساس گفتگو با شماری از برندگان این جوایز گزارشی تهیه کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/women-courage/4337805.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *