افزایش دختران طرفدار فوتبال در پاکستان

فوتبال یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در دنیاست، ورزشی که در پاکستان نیز هواداران بسیاری دارد. اگرچه این ورزش در پاکستان ورزشی مردانه به حساب می آید، اما در لیاری، یکی از شهرهای اطراف کراچی، طرفداران دختر این ورزش درحال افزایش اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lyari-girls-football/4339084.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *