التهاب دلار در ایران

در ایران التهاب در بازار ارز روز دوشنبه هم ادامه داشت و هر دلار آمریکا از مرز شش هزار تومان هم گذشت. خبرها و تصاویر دریافتی در تهران گویای تشکیل صف های طویل در مقابل صرافی های بزرگ برای تبدیل ریال به ارزهای معتبر ازجمله دلار آمریکا است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/price-of-dolar-in-iran/4339060.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *