تحلیل رضا پیرزاده از سفر ولیعهد عربستان به فرانسه

رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایرانیان، درباره سفر محمد بن سلمان به پاریس و دیدارش با امانوئل ماکرون، تحلیل خود را با صدای آمریکا در میان گذاشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/reza-pirzadeh/4338994.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *