کارزار «دوستت دارم» با هدف گسترش صلح و دوستی در جهان

دوستت دارم یک کارزار جالب و نامتعارف است که از کالج مونتگومری در ایالت مریلند شروع شده و در عرض مدت کوتاهی به بیش از هشتاد کشور دنیا از جمله ایران رسیده. این کمپین با تأکید بر اهمیت عشق تلاش می کند پیام آور صلح و دوستی در جهان پرآشوب امروز باشد، گرارشی از بهنود مکری
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/world-love/4339097.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *