گزارش مارگارت بشیر از تحولات سازمان ملل درباره سوریه

شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست اضطراری چگونگی حمله مرگبار شیمیایی در سوریه، و عواقب آن، را بررسی می‌کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/margaret-bashir/4338983.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *