آغاز تبلیغات انتخاباتی در عراق

سياستمداران عراقی تبليغات انتخاباتی خود را برای جلب حمايت واجدان شرايط رأی دادن آغاز کرده اند.
انتخابات شوراهای استانی و مجلس نمايندگان عراق قرار است در روز ۲۲ ارديبهشت برگزار شود.
از زمان برکناری صدام حسين در سال ۲۰۰۳ تا کنون عراق شاهد برگزاری سه انتخابات سراسری بوده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-election/4340782.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *