عواقب درگیری میان ترکیه و پ کا کا برای زندگی روستاییان مناطق مرزی عراق و ترکیه

بالا گرفتن تنش و درگیری بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان موسوم به پ کا کا وضعیت زندگی روستاییان عادی در نواحی مرزی ترکیه و عراق را دشوار و مصیب بار کرده است. ساکنان محلی می گویند آن ها که پول داشتند رفته اند اما درگیری ها آنان را که مانده اند در خانه هایشان حبس کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-turkey-pkk/4342233.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *