«ماریا کری» ستاره موسیقی پاپ آمریکا از اختلال دوقطبی اش می گوید

بسیاری از کسانی دچار اختلالات روانی هستند، ابتلا به چنین اختلالاتی را انکار می کنند. این امر در بین بسیاری از چهره های سرشناس هنری نیز رواج دارد. اما ماریا کری، از خوانندگان بنام آمریکایی مدتی است که دیگر اختلال دوقطبی خود را انکار نمی کند. گزارش رزیتا ایراندوست
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mariah-carey-battles-bipolardisorder/4342650.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *