بررسی رسانه های انگلیسی زبان

دلایل و پیامدهای تقویت پنجاه درصدی دلار در برابر ریال در بازار ایران و تمدید تحریم های حقوق بشری ایران از سوی اروپا موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4342870.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *