واکنشهای احتمالی آمریکا و متحدانش به حمله مرگبار شیمیائی در سوریه

واکنش های احتمالی آمریکا و متحدانش به حمله مرگبار شیمیائی در سوریه موضوع بحث در یک نشست کارشناسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بود که دیروز در واشنگتن برگزار شد.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fdd-iran-ballistic-missile/4344430.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *