ادامه تظاهرات فلسطینی‌ها در مرز غزه و اسرائیل

در نوار مرزی غزه تحت کنترل حماس با مرز اسرائیل، در سومین جمعه از اعتراض‌های فلسطینی‌ها، شش فلسطینی در برخورد با نیروهای امنیتی اسرائیل زخمی شدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-pal-protest/4347086.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *