بررسی مطبوعات

استراتژی دولت ترامپ در سوریه، افزایش احتمال برخورد ایران و اسرائیل و پیامدهای بحران پولی در ایران موضوع چند مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4347093.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *