تاثیر مثبت تعویق شروع کلاس های درس بر دانش آموزان

نتیجه یک تحقیق که در ژورنال معتبر خواب، از انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است، نشان می دهد که تعویق ۴۵ دقیقه ای شروع کلاس های درس، علاوه بر بهبود خلق و خوی دانش آموزان، احتمال
موفقیت های تحصیلی آنها را نیز افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4346747.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *