موضوع سوریه در شورای امنیت بررسی می شود

جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به موضوع سوریه برگزار می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-security-council-syria/4346713.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *