ناسا برای پرتاب ماهواره جدید خود آماده می‌شود

ناسا برای پرتاب جدیدترین ماهواره خود، که هدف اصلی آن یافتن سیاره‌هایی است که مانند زمین به دور خورشید خود می‌گردند و قابلیت حیات در آنها وجود دارد، آماده می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-tess-planet-hunter/4347092.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *