نیکی هیلی: حمله به دوما شیمیایی بوده است

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل می گوید آمریکا و دو متحد اروپایی اش به این نتیجه رسیده اند که حمله هفته گذشته در شهر دوما واقع در حومه پایتخت سوریه با تسلیحات شیمیایی انجام گرفته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-syria-haley/4347050.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *