وزیر دفاع آمریکا: روسیه سدی برای حل بحران سوریه است

وزیر دفاع آمریکا به یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت روسیه همواره سدی در روند دیپلماتیک برای حل بحران در سوریه بوده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mattis-crisis-syria-us/4344581.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *