استقبال آوارگان سوری از اقدام نظامی علیه سوریه

در یونان، آوارگان سوری مستقر در غرب این کشور از اقدام نظامی مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا برای نابود کردند مراکز تسلیحات شیمیایی سوریه ابراز خوشحالی کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/greece-syria-reax/4348318.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *