تداوم اعتراض‌ کشاورزان در اصفهان

اعتراض‌ها به معضل کم آبی و مطالبه حقابه از سوی کشاورزان شرق استان اصفهان کماکان ادامه دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/water-protest-in-iran/4348315.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *