توضیحات پنتاگون درباره عملیان نظامی در سوریه

در وزارت دفاع آمریکا ژنرال کنث مکینزی درباره عملیات نظامی علیه تاسیسات مرتبط با تسلیحات شیمیایی سوریه گفت این عملیات، دقیق، همه جانبه و موثر بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pentagon-briefing/4348314.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *