نظر رضا پیرزاده درباره حمله نظامی آمریکا و متحدانش به تاسیسات شیمیایی سوریه

رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، درباره حمله نظامی آمریکا و متحدانش به تاسیسات شیمیایی سوریه با صدای آمریکا صحبت کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/reza-pirzadeh/4348285.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *