واکنش کنگره به عملیات نظامی در سوریه

در آمریکا، قانونگذاران از تصمیم پرزیدنت ترامپ در مورد حمله به تاسیسات نظامی و شیمایی سوریه حمایت کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/congress-reaction-to-syria-attack/4348309.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *