مانور نظامی چندین کشور در عربستان

نیروهای چندین کشور جهان در آستانه برگزاری کنفرانس سران کشورهای عرب در عربستان سعودی، یک تمرین نظامی را در عربستان به نمایش گذاشتند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-arabia-military-exercises/4349135.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *