نشست اتحادیه عرب در عربستان

بررسی تحرکات ایران در منطقه و وضعیت آینده اورشلیم در دستور کار اجلاس سران اتحادیه عرب در عربستان سعودی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-arab-league/4349018.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *