نگرانی اسرائیل از حضور نیروهای ایران در مرز سوریه با اسرائیل

نگرانی اسرائیل از حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در مرز سوریه با اسرائیل، موضوع بحث کابینه اسرائیل در جلسه هفتگی یکشنبه ۲۶ فروردین بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-cabinet-syria/4349015.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *