پاپ فرانسیس از رهبران جهان خواست در سوریه صلح برقرار کنند

رهبر کلیسای کاتولیک می‎گوید او از شکست جامعه بین‌المللی در پاسخگویی به بحران در سوریه و سایر نقاط جهان عمیقا مشوش است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pope-syria/4349131.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *