یک قربانی حمله تروریستی منچستر برای شرکت در جشن عروسی پرنس هری دعوت شد

نوزدهم ماه می، جشن عروسی سلطنتی پرنس هری و مگان مارکل، در قصر وینسور در بریتانیا برگزار خواهد شد و کارت های عروسی نیز فرستاده شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-royal-wedding-special-guest/4349039.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *