تجمع شهروندان کازرون در اعتراض به تجزیه شهر

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/protest-kazeron-iran/4351592.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *